Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE FOK hírarchívum  --  SZTE FOK 2014. június

Elhunyt Fenyvesi Viktor Sándor


Fenyvesi Viktor Sándor (1987-2014)Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Fenyvesi Viktor Sándor biológus, PhD hallgató (SZTE Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Fogorvostudományi Kutatások doktori alprogram) 2014. június 24-én váratlanul elhunyt.

2014. június 25.


Fenyvesi Viktor Sándor az ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetben nagy méretű plazmidokat izolált és analizált Dr. Sóki József témavezető irányításával, és a Fogorvostudományi Karral folytatott együttműködés keretében szájüregi daganatos betegek mikrobiológiai mintáinak tömegspektrométerrel (MALDI-TOF) történő azonosításával is foglalkozott. Rendszeresen részt vett a FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszékének tudományos ülésein, és 2013. decemberében a FOK Klinikai Referáló Előadásainak keretében ismertette az extrakromoszómális elemek szerepét az antibiotikum rezisztencia kialakulásában.


Fenyvesi Viktor Sándor 1987-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Táncsics Mihály Kéttannyelvű Gimnáziumban végezte. BSc és MSc fokozatot egyetemünkön szerzett, előbb az SZTE TTIK Mikrobiológia Tanszékén Bdellovibrio törzsek tanulmányozása, majd az SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetében a Bacteroides fajok nagy méretű plazmidjainak vizsgálata volt TDK munkája. A Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetben töltött három féléves kutatómunkájának eredményeként 2012 tavaszán indult a XXXI. OTDK helyi biológiai szekciójában, és kijutott az országos döntőbe is. Ugyanebben az évben felvételt nyert egyetemünk Klinikai Orvostudományi Doktori Iskolájába, ahol már négy félévet töltött el. Kísérletei jól haladtak, több tudományos közleményre való anyag gyűlt össze. Szinte kínosan pontos kísérletező volt, széleskörű érdeklődési területekkel. Közvetlen, de kissé excentrikus személyisége volt, tanulmányokat folytatott a földtan területén is, a harci kardvívás sport volt egyik kedvenc hobbija.


Temetésére 2014. július 24-én szűk családi körben kerül sor.


Emlékét megőrizzük.

bucsu

Dr. Urbán Edit

intézetvezető egyetemi docens


Dr. Minárovits János

tanszékvezető egyetemi tanár


Dr. Sóki József PhD

témavezető