Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE FOK legújabb hírek

Pillanatfölvétel a dékánoktól

SZTE Tanévnyitó 2014 (fotó: Gaál Bernadett - SZEGEDma.hu)

A 2014-2015. tanév kezdetén a Szegedi Tudományegyetem 12 dékánja ad pillanatfölvételt az általa vezetett közösség örömeiről és gondjairól, a kar helyzetéről és céljairól - az SZTE Média Centrum fölkérésére. A dékáni interjút az SZTE-kar életét bemutató kisfilm illusztrálja.

2014. szeptember 25.

NAGY KATALIN: A FOGORVOSTUDOMÁNYT LEGMAGASABB SZÍNVONALON TANÍTANI

 

Az igen magas felvételi pontszám miatt, válogatott, jó képességű diákok kerülnek a Fogorvostudományi Karra – számol be róla Nagy Katalin professzor, a Fogorvostudományi Kar dékánja.

 

– Az elmúlt évek hagyományának megfelelően, amikor is a Fogorvostudományi Karra jó néhány ponttal magasabb pontszámmal lehet bekerülni, mint az Általános Orvostudományi Karra, jó kilátásokkal kezdhetjük a tanévet – kezdte Nagy Katalin dékán asszony. Rámutatott: sokkal könnyebb egy válogatott, erős csapattal dolgozni, illetve a magas színvonalat tőlük később is megkövetelni. Öröm számukra, hogy a vidéki képzőhelyek közül messze a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karát jelölik meg a legtöbben az első helyen. – Ez egyben komoly kötelezettséget is jelent számunkra, hiszen a magas színvonalú oktatást végig meg kell tartanunk.

 

Prof_Dr_Nagy_Katalin_KDZs_6631
Nagy Katalin
Vonzóvá tenni a karon történő oktatást

 

A karon jellemzően kis létszámú, kiscsoportos oktatás folyik, ami a fogorvosképzés gyakorlati jellegénél fogva rendkívül fontos. Míg néhány kar hallgatói esetében egy nagy teremben akár 200 hallgató is elfér, az előadások meghallgatására és a tananyag elsajátítására főleg könyvek állnak rendelkezésre, addig a fogorvos-oktatás rendkívül speciális, különösen az eszköz- és anyagigényt tekintve. – Ahhoz hogy egy fogorvos hallgatót oktatni tudjunk, lényegében egy 6-8 millió forintos egységkészüléket kell hallgatóink rendelkezésére bocsátanunk – magyarázta Nagy Katalin az igen költségigényes oktatás hátterét. – Ez az a munkaeszköz, ami másnak esetleg a tankönyv. A fogorvosi berendezés mellett meg kell említenünk a nagyon magas anyagköltségeket. Köztudott, hogy a fogorvosi anyagok nagyon drágák, ezeket külföldről szerezzük be, így egy-egy az árfolyamváltozás is érzékenyen érinthet bennünket.

 

A dékán hozzátette: a kiscsoportos oktatásból következik, hogy igen nagy a kar humán erőforrás-igénye. A fogorvoslás jellegzetes, privát praxisba való terelődése miatt ezzel a feladattal nagyon nehezen tudnak megbirkózni. Hiszen a fogorvosoknak nem feltétlenül érdekük, hogy az egyetemhez kapcsolódjanak. – Ahhoz, hogy megfelelő számú oktatógárdát itt tudjuk tartani a FOK-on, rendkívül vonzóvá kell tenni az itteni oktatást, és ez a vonzerő nem nyilvánulhat meg az anyagiakban, hiszen a magánpraxist folytató fogorvosok köztudottan igen magas jövedelemmel rendelkeznek – mondta Nagy Katalin. – A szegedi kar esetében egy Magyarországon elismerten magas színvonalú, de talán büszkén mondhatom, hogy Európa térképére is felkerült Fogorvostudományi Karról beszélünk. Ez pedig az oktatók számára – még ha csak részmunkaidőben csatlakoznak is karunk oktatói gárdájához –, olyan biztonságot és büszkeséget ad, amiért érdemes velünk együtt dolgozni.

 

Biztató tárgyalások folynak az infrastrukturális fejlesztésről

 

A Fogorvostudományi Karon az elmúlt évtizedekben nagyon nagy nehézséget okozott az infrastruktúra tarthatatlansága. És bár már az elődök is feladatukul tűzték ki ennek megoldását, a fejlesztés még várat magára. – Dékánságom elmúlt nyolc éve alatt azt hiszem, ezzel foglalkoztam a legtöbbet. Bár komoly fejlődéseket értünk el, még további lépésekre lenne szükségünk – mutatott rá Nagy Katalin. – A jelenlegi épületünkkel szemközt vásárolt, használt ingatlan birtokba vételével átmenetileg sok problémát oldottunk meg az oktatás infrastruktúráját tekintve, de ez még mindig nem tudja biztosítani azt a színvonalat, amelyet a véleményem szerint a kar feltétlenül megérdemelne. A beruházás különféle lehetőségeit számba vettük és latolgattuk. Azt, hogy mennyire nem adjuk fel ennek az égető problémának a megoldását, a most folyamatban lévő tárgyalások mutatják. Úgy érezzük, hogy feltétlenül és nagyon gyorsan megoldást kell találnunk erre a problémára, ami a fenntartó, a minisztérium teljes elvi támogatásával valósulhat meg. Mindannak az ötletbázisnak, ami a rendelkezésünkre áll, mind az egyetem vezetése, mind pedig az új egészségügyi kormányzat nyitott a meghallgatására, és ez a nyitottság a záloga annak, hogy ezt a problémát belátható időn belül megoldjuk.

 

Ha negatívumokról kell beszélni, amit dékán asszony nem szívesen tesz, akkor, mint mondja, le kell szögeznie, hogy minden egyes negatívum ebből az infrastrukturális problémából fakad. – Ezek ellenére azt mondhatom, hogy az angol nyelvű képzésünk iránt évről évre növekszik az érdeklődés, és kizárólag az infrastrukturális korlátaink szabnak határt annak, hogy növeljük a hallgatói létszámot – beszélt a karon folyó munka nemzetközi elismertségéről Nagy Katalin. – Már hosszú évek óta az a tapasztalatunk, hogy az angol nyelvű képzésre az itt végzettek rokoni, ismerősi köréből kerülnek ki az újonnan jelentkezők, ami azt jelenti, hogy a hallgatók nagy része nem találomra választ magának továbbtanulási lehetőséget külföldön sem, hanem a régi hallgatók által elmondott tapasztalatok, tájékoztatás alapján adja be hozzánk a jelentkezését, és remélhetőleg el is nyeri a felvételt.

 

Emelni az ellátások színvonalát

 

Az idei tanév terveit Nagy Katalin dékán két nagy részre osztja. Az egyik, ami minden évben szinte tökéletes színvonalon meg is valósul: azoknak a hallgatóknak, akik a karra jelentkeztek, és felvételt nyertek, a fogorvostudomány legmagasabb színvonalából nemcsak ízelítőt adnak, hanem a lehető legmagasabb színvonalon meg is tanítják nekik a szakmát. – Büszkén mondhatjuk, hogy az orvostudománynak talán az egyetlen olyan szakterülete a fogorvostudomány, amelynek elvégzését követően a friss diplomás már a következő napon teljes körű ellátással tud a paciensek szolgálatába állni. Az is nagyon szerencsés dolog, hogy a végzett kollégák – a megfelelő szaktudásuknak köszönhetően – Magyarországon is jó megélhetést biztosító területen tudnak dolgozni, jó részt a privát praxisban. Álmunk az, hogy egy olyan ellátórendszer kialakításában segíthessünk, amely az állami betegellátást is megfelelő színvonalra tudja majd hozni. Ez az új projektünk lényege, hogy ne csak a kevesek számára elérhető privát betegellátás színvonala emelkedjen, hanem az egyetemen belüli privát és állami ellátás a paciensek teljes megelégedésére szolgáljon, természetesen a kiváló oktatásunk prioritásának megtartásával. Ehhez kapcsolódik a folyamatosan fejlődő és egyre jobb eredményeket elérő kutatómunka, melynek előnyei végső soron ugyancsak a magasabb színvonalú betegellátásban nyilvánulnak majd meg – tette hozzá Nagy Katalin.

 

A dékán asszony a kar első éves hallgatóinak arra hívja fel a figyelmét: rendkívül szerencsések, hogy egy nagyszerű szakterületet választottak, aminek köszönhetően – ha alaposan megtanulják a szakmájukat –, nem lesznek anyagi gondjaik. Ugyanakkor arra is figyelmezteti őket, hogy a fogorvostudomány az orvostudomány lényeges része. Ezért szerinte kiemelkedően fontos, hogy a leendő fogorvosok már hallgató korukban minden egyes pácienst olyan empátiával, olyan körültekintéssel kezeljenek, mintha saját édesanyjuk, édesapjuk, hozzátartozójuk ülne a fogorvosi székben.

 

SZTEinfo – Nyemcsok Éva Eső


Az SZTE karait bemutató kisfilmek itt megtekinthetőek:

http://www.u-szeged.hu/felveteli/bemutatkozo-kisfilmek


A FOK kar életet bemutató kisfilmet az SZTE Média Centrum SZTE Televíziója készítette, itt megtekinthető:

Tovább a teljes cikkhez