Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  Kutatási témák

Kutatási témákA Fogorvostudományi Kar kutatási programjainak célja elősegíteni a fogorvostudomány területén az alapkutatásokat, új gyógyító eljárások kidolgozását és bevezetését a gyakorló fogászat klasszikus és új területein.Kutatási témák:  

 1. Szájüregi daganatok korai diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata
  (Dr. Nagy Katalin)
 2. Fej-nyak tájéki daganatoperáció utáni hagyományos és implantációs protetikai rehabilitáció hatása az életminőségre
  (Dr. Nagy Katalin)
 3. A terápiás célú besugárzás és a kemotherápia hatása a szájnyálkahártya állapotára és baktérium flórájára daganatos betegek esetében
  (Dr. Nagy Katalin)
 4. A fogpulpa kapszaicin-szenzitív peptiderg beidegzése
  (Dr. Nagy Katalin és Dr. Jancsó Gábor)
 5. A fogágybetegség hatása belgyógyászati kórképekre
  (Dr. Nagy Katalin és Dr. Forster Tamás)
 6. A psoriasis és a fogágybetegség közötti összefüggés vizsgálata
  (Dr. Nagy Katalin és Dr. Kemény Lajos)
 7. Dentális betegségek interdiszciplináris vonatkozásai. Szájüregi elváltozások határterületei (belgyógyászati, genetikai, szülészeti és más klinikai tudományokat is érintő) kórképekben. Szisztémás betegségek szájüregi vonatkozásai
  (Dr. Nagy Katalin)
 8. Fogászati ellátások adataiból képzett indikátorok és azok használata a szolgáltatások minőségének értékelésében
  (Dr. Nagy Katalin és Dr. Pinke Ildikó)
 9. Orális egészségi állapot vizsgálata hemodializált betegeknél
  (Dr. Nagy Katalin és Dr. Pinke Ildikó)
 10. Stomatoonkológiai betegségek epidemiológiája, thermális (cryo + lézer) sebészeti kezelésének összehasonlító klinikai és immunológiai vizsgálata
  (Dr. Sonkodi István)
 11. Precancerosus szájnyálkahártya elváltozások immunhisztokémiai és molekuláris genetikai vizsgálata
  (Dr. Sonkodi István)
 12. A temporomandibuláris ízületi diszfunkció terápiája
  (Dr. Radnai Márta és Dr. Pelsőczi K. István)
 13. Fluoridot tartalmazó profilaktikus gélek és oldatok hatása titán fogászati implantátumok felszínére
  (Dr. Radnai Dr. Turzó Kinga)
 14. Alloplasztikai anyagok biointegrációja
  (Dr. Turzó Kinga és Dr. Fazekas András)
 15. Dekontaminált titán fogászati implantátumok in vitro sejtkultúra vizsgálata.
  (Dr. Turzó Kinga és Dr. Rakonczay Zoltán)
 16. Nyálmirigyek és a nyálszekréció kolinerg rendszerének vizsgálata egészséges és kóros állapotban
  (Dr. Rakonczay Zoltán)
 17. Orális és klinikai mikrobiológiai kutatások
  (Dr. Nagy Erzsébet)
 18. Gyökéramputáció és -dissectio eredményessége
  (Dr. Gorzó István)
 19. Retrospektív endodonciai vizsgálatok
  (Dr. Antal Márk – Németországi kooperációban)
 20. In vitro mikroszkópos gyökértömés vizsgálatok
  (Dr. Antal Márk és Dr. Forster András – Németországi kooperációban)
 21. In vitro sejtkultúra vizsgálatok az esztétikai fogászatban használatos anyagokkal
  (Dr. Ungvári Krisztina, Dr. Forster András, Dr. Antal Márk – Németországi kooperációban)
 22. A dohányzás szerepe a fogágybetegségben
  (Dr. Gorzó István)
 23. A fogágybetegség és a koraszülés lehetséges összefüggése.
  (Dr. Radnai Márta és Dr. Gorzó István)
 24. A chronikus gyulladásos fogágybetegségek gyakorisága OPT-én mért csontpusztulás alapján
  (Dr. Gorzó István)
 25. A szálerősítésű parodontális sínek mechanikai és klinikai tulajdonságai
  (Dr. Gorzó István)
 26. Konzervatív kezelések hosszútávú eredményessége a fogvesztés függvényében
  (Dr. Gorzó István)
 27. Fogszabályozás szerepe a fogágybetegség kezelésében
  (Dr. Gorzó István)
 28. A fej- nyak régió daganatai és az orális mikrobioma kapcsolata
  (Dr. Buzás Krisztina)
 29. Szájüregi daganatok molekuláris vizsgálata
  (Dr. Minárovits János)


Kooperációk: 


Szegedi Tudományegyetem


Általános Orvostudományi Kar: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Sebészeti Műtéttani Intézet, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Élettani Intézet

Természettudományi és Informatikai Kar: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Növénybiológiai Tanszék

Mérnöki Kar: Gépészeti és Folyamatmérnöki IntézetSemmelweis Egyetem


Fogorvostudományi Kar: Orálbiológiai Tanszék


Nemzetközi kapcsolatok:

 

 • Universität Tübingen (Németország)
 • Turkui Egyetem, Fogorvosi Kar (Finnország)
 • Glasgow Dental School (UK)
 • UFR Odontologie (Faculty of Dentistry), University of Montpellier I., Montpellier (Franciaország)
 • Eastman Dental Institute, University of London (Anglia)
 • UCLA (University of California, Los Angeles) (USA)
 • University of Iowa (USA)
 • University of California, San Francisco (UCSF), San Francisco (USA)
 • National Cancer Institute-Frederick (USA)
 • Medical University of Vienna, Vienna (Ausztria)
 • Department of Nanophysiscs, Italian Institute of Technology, Genova (Olaszország)