Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  TDK

Fogorvostan hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciája 2011

tdk_fok_11_04

2011. április 15.-én a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara Tudományos Diákköri konferenciát szervezett bemutatva a négy fogorvosképző Kar/Intézet (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) tudományos diákköri munkáit. A kétévente sorra kerülő konferencián azok a legkiválóbb diákkörösök tartottak előadást, akik a helyi vagy az országos konferencián már helyezést értek el. A konferencia célja az volt, hogy a hallgatók megismerjék egymás tudományos munkáját, valamint megvitassák eredményeiket. Az előadásokat a négy résztvevő egyetem tanáraiból álló bizottság bírálta el.


I. helyezést kapott: Trimmel Bálint, SE FOK IV. évf. Egyszerű nukleotid polimorfizmusok vizsgálata gyulladásos fogágybetegségekben (Témavezetők: Jobbágy-Óvári Gabriella, Prof. Varga Gábor); Varga Enikő PTE, KK V. évf. A munkahossz megtartásának vizsgálata kézi K-file-al és Mtwo gépi eszközökkel végzett gyökércsatorna preparálás során (Témavezető: Dr. Krajczár Károly).


II. helyezést kapott: Gégény Tímea, Zellei Judit, DE OEC FOK, V., IV. évf. Egyszerűsített caries rizikó teszt (Témavezető: Dr. Alberth Mária); Dr. Szűcs Zsófia Eszter, PTE, KK. Várandós nők fogazati állapotának és szájhigiénés szokásainak felmérése (Témavezetők: Dr. Halvax László, Dr. Szántó Ildikó).


III. helyezést kapott: Szura András és Flumbort Laura, SE FOK V. évf. Többszörös ínyrecessziók kezelési lehetőségeinek összehasonlító klinikai értékelése (Témavezető: Dr. Molnár Bálint); Velez Róbert, SZTE FOK, V. évf. Az aranymetszés szabályának vizsgálata a felső front fogak területén (Témavezető: Dr. Forster András).


Szóbeli dícséretet kapott: Vajda Katalin, PTE KK V. évf. Dentális és szkeletális érettség összehasonlítása (Témavezető: Dr. Szabó Gyula Tamás); Szatmáriné Barta Judit, SZTE FOK. V. évf. A fogorvoshoz fordulás magatartástudományi aspektusai (Témavezető: Dr. Barabás Katalin); Dúcz András, SE-FOK V. évf. Állcsontdefektusok augmentációjához használt autológ csontok átépülésének vizsgálata CBCT alapján (Témavezetők: Dr. Bogdán Sándor, Dr. Huszár Tamás); Kiss Zsuzsa, DEOEC FOK V. évf. Cervicalis spondylosis jelei panoráma felvételeken (Témavezető: Dr. Angyal János).

 

A konferencia támogatója a Szegedi Tudományegyetem által elnyert „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja”című pályázat volt (TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0015).

Prof. Dr. Rakonczay Zoltán, egyetemi tanár SZTE, FOK szervező elnök


tdk_fok_11_04